Profesionalne usługi elektryczne

Instalacje elektryczne

 • Instalacje elektryczne 230/400V
 • Instalacje odgromowe
 • Remonty instalacji elektrycznych
 • Konserwacja instalacji elektrycznych
 • Inteligentne sterowanie urządzeń
 • Automatyka przemysłowa
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Agregaty prądotwórcze
 • Systemy zasilania awaryjnego UPS

Instalacje oświetleniowe

 • Oświetlenie wnętrz
 • Oświetlenie terenu
 • Iluminacje budynków i innych obiektów
 • Oświetlenie parków
 • Oświetlenie ogrodów
 • Oświetlenie placu budowy

Energetyka

 • Linie kablowe nn
 • Linie kablowe sn
 • Przeglądy stacji transformatorowych
 • Rozdzielnie główne
 • Złącza energetyczne
 • Przyłącza energetyczne
 • Zasilanie placu budowy

Prace kontrolno pomiarowe

 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji urządzeń
 • Pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • Pomiary rezystancji uziemień
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary instalacji odgromowych
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
 • Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych
 • Próby funkcjonalne instalacji
 • Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
 • Pomiary oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego
 • Pomiary wyłączników P.POŻ

Instalacje Dozoru

 • Alarmy
 • Monitoring
 • Systemy P.POŻ
 • Kontrola dostępu

Usługi minikoparką

 • Wykopy pod wodę, prąd, media itp.
 • Niwelacja terenu